MR & Ouders

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen teamleden en ouders meedenken over het beleid van de school. In de Wet op medezeggenschap (WMS) is vastgelegd waarover de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Een afvaardiging van onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR. Deze behartigt de belangen van alle zeven scholen, die behoren tot onze vereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR of een kijkje nemen op de website: infowms.nl. 

 

De leden hebben zitting zonder ‘last of ruggespraak’. Dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen, op basis van eigen inzicht en overtuiging. De medezeggenschapsraad komt ongeveer eens in de 8 weken bij elkaar.

 

De samenstelling van de MR is als volgt:

 • Yfonne de Graaf (ouder)

 • Otto Larooi (ouder)

 • Pietrik Elzinga (ouder)

 • Wieneke Offinga (personeel)

 • Hetty Tjepkema (personeel)

 • Sytske Bosgraaf (personeel)

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders en personeel. De werkzaamheden van de AC zijn onder andere: het reilen en zeilen van de school ondersteunen en het organiseren van of assisteren van het team bij activiteiten.

 

De samenstelling van de AC is als volgt:

 • Wilma van der Veen

 • Tineke van der Veen

 • Ineke Hernamdt

 • Boudina van der Werff

 • Betty de Vries

 • Ymkje Dijkstra

 • Baukje Spoelstra

 

Andere commissies

Gelukkig kunnen we ook rekenen op de hulp van ouders in andere commissies. 

 • Versiercommissie, ouders versieren de school in de bijpassende thema's zoals Sinterklaas, Kerst en de jaargetijden. 
 • Adviescommissie Identiteit & Burgerschap, ouders vervullen een belangrijke klankbordfunctie in de levensbeschouwelijke koers van de school.
 • Luizencommissie, ouders doen de week na een schoolvakantie een luizencontrole bij alle kinderen.