Onze partners

CBS De Boustien maakt onderdeel uit van de mfa De Hege Seis. We positioneren ons als een brede school, waarin wij samenwerken met andere educatieve partners. Uit verschillende onderzoeken blijkt nl. dat structurele inhoudelijke samenwerking de ontwikkelingskansen van kinderen kan helpen vergroten. Goede samenwerking binnen de brede school draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en dat is weer gunstig voor de ontwikkeling van kinderen.

 

De komende jaren stellen wij ons ten doel de samenwerking verder op te zoeken en te versterken. Zo willen wij ons richten op het ontwikkelen van een naschoolsaanbod.