Onze groepen

Op CBS De Boustien werken we met een leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen. Na de voorjaarsvakantie starten wij weer met een kleine aanvangsgroep voor onze 4-jarigen. Dat doen we heel bewust. We hebben ervaren dat dit erg fijn is voor om te starten in een veilige overzichtelijke rustige omgeving. In iedere groep zijn 1 of 2 vaste leerkrachten werkzaam. Naast deze leerkrachten werken er op onze school ook vaste onderwijsassistenten. De ondersteuning wordt ingezet afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte in de verschillende groepen.

Leerkrachten werken nauw met elkaar samen op onze school. Wij willen ons onderwijs iedere dag een stukje beter maken. Dit doen we door structureel samen te werken, doelen te stellen en te reflecteren op ons onderwijs middels bord en werksessies. 

Ouders van leerlingen blijven op de hoogte met behulp van Parro