Onze bouwstenen

Natuurlijk zijn taal en rekenen belangrijke bouwstenen van ons onderwijs. Maar onze lessen bestaan uit nog veel meer belangrijke bouwstenen. 
 

Bouwen aan een brede blik

Stap voor stap de wereld in
 
Langzaam wordt de wereld van onze leerlingen groter. We laten onze leerlingen stap voor stap kennismaken met de wereld en organiseren bijvoorbeeld de volgende activiteiten:
  •   Excursies in de buurt
  •   Gastlessen van bedrijven en maatschappelijke organisaties
  •   Activiteiten met buurtbewoners zoals zingen met ouderen
  •   Contact met leerlingen in het buitenland
 

Bouwen aan bewustwording

Een betere wereld begint bij jezelf 
 
Op De Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en de medemens. Jaarlijks leveren we met elkaar een bijdrage aan goede doelen. Daarnaast zijn we betrokken bij projecten in de buurt zoals de 4 meiherdenking en doen we mee aan de landelijke schoonmaakdag.
 
Wij zijn een Vreedzame School
Wij werken aan sociale competentie en democratisch burgerschap
 

Bouwen aan bewust leren

Talentontwikkeling staat centraal
 
Op De Boustien staat talentontwikkeling van leerlingen centraal. In alle groepen werken we met een digitaal portfolio om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Naast de opbrengsten/scores staan hierin de talenten, mogelijkheden en ontwikkelpunten van de leerlingen met het oog op een brede ontwikkeling van elk kind. 
 
Tijdens reflectiegesprekken spreken leerlingen en ouders met elkaar en met de leerkracht. Op school besteden we veel aandacht aan Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur en we geven Engels in alle groepen. In de groepen 5 tot en met 8 staan daarnaast natuurlijk ook de leeropbrengsten op het gebied van Taal en Rekenen centraal. En onze themaweken organiseren we zo dat leerlingen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken.
 
Engelse les vanaf groep 1
 

Bouwen aan verbinding

We doen het samen
 
Op De Boustien willen we ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar verbinden. De ouders op onze school zijn actief in verschillende geledingen, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk gebied. 
 
We blijven altijd met elkaar in gesprek
 
Ieder schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een startgesprek. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen daar ook bij. Doel is de kennismaking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Tijdens de ontwikkelgesprekken in de tweede helft van het schooljaar  staat de ontwikkeling van uw kind centraal. We kijken niet alleen naar de cognitieve kant maar ook naar de sociaal-emotionele en creatieve kant. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen samen met de ouders bij de ontwikkelgesprekken aanwezig. De leerlingen krijgen steeds meer de regie bij de gesprekken over hun persoonlijke ontwikkeling, talenten en leerdoelen die ze zelf opstellen. 
 
Ieder jaar gaan we in dialoog met onze ouders over onze schoolontwikkeling. Wat zijn onze parels en pijlers? Waar gaat het goed en waar kunnen we op doorontwikkelen? De mening van ouders helpt ons richting te geven.