Sociale Veiligheid

Onze school dient een plaats te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. In het protocol sociale veiligheid leest u er meer over. Mocht er meer nodig zijn om de sociale veiligheid te waarborgen, maken we gebruik van het stappenplan in het protocol omgaan met elkaar.  Beide protocollen maken onderdeel uit van de klachtenregeling van PCBO Dantumadiel en zijn hieronder te downloaden.

 

Weerbaarheids- en faalangsttraining 2024-2025