Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen wij vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe de ondersteuning is georganiseerd.